Stavebná firma, stavebné a rekonštrukčné práce, poradenstvo.

Tesárske práce

Kompletná dodávka tesárskych prác pre betonáž monolitických betónových konštrukcií.

Betonárske práce

Pokládka betónových zmesí betónových konštrukcií vrátane finálnej úpravy povrchov.

Montáž skruží a lešenia

Kompletná dodávka provizórnych konštrukcií vrátane návrhu, dodávky a realizácie konštrukcie.

Dodávka a pokládka betonárskej výstuže

Realizácia mostných konštrukcií

Zhotovenie mostných konštrukcií betónových, oceľových, drevených a spriahnutých vrátane projektovej dokumentácie.

Kompletná dodávka a realizácia chodníkov a spevnených plôch

Prenájom strojov

Prenájom strojov vrátane obsluhy (manipulátor, žeriav, traktorbager, šmykový nakladač, auto s hydraulickou rukou).

Zaistenie vybavenia stavby

Zapožičanie drobnej mechanizácie, vozíkov, centrál, výkonných ohrievačov.