Stavebná firma, stavebné a rekonštrukčné práce, poradenstvo.

Tesárske práce

Kompletná dodávka tesárskych prác pre betonáž monolitických betónových konštrukcií.

Betonárske práce

Pokládka betónových zmesí betónových konštrukcií vrátane finálnej úpravy povrchov.

Montáž skruží a  lešenia 

Podľa dohody 

Realizácia mostných konštrukcií

Zhotovenie mostných konštrukcií betónových, drevených  podľa  projektovej dokumentácie.

Kompletná dodávka a realizácia chodníkov a spevnených plôch

Prenájom strojov

Prenájom strojov vrátane obsluhy auto s hydraulickou rukou.

.